Vilket elverk passar dig?

Elverk

Det kan finnas många anledningar att investera i ett portabelt elverk. Bygger du hus eller rustar upp ett torp i skogen klarar du dig förmodligen inte utan. Och är du ute med husbilen är det förstås väldigt praktiskt att ha tillgång till el överallt. 

Kanske har du också fått en tankeställare av elförsörjningskrisen, med risk för tidvis frånkoppling från nätet vid hög belastning – just när elen behövs som allra mest. Men oavsett om du är en ”prepper” eller inte kan det vara klokt att vara beredd inför strömavbrott. 

Men vad ska du välja? Det finns många typer av elverk, i olika format och effektklasser för olika bränslen, i prisklasser från några tusenlappar och hur långt som helst uppåt.

Hur mycket effekt behöver du?

Den första frågan är hur mycket effekt du kommer att behöva. För att kunna laga mat eller driva en byggsåg räcker ett litet elverk långt, men vill du ha tillräckligt med ström för värmepumpen i villan eller för maskiner i en industrilokal behövs det kraftigare doningar.

Gå därför noga igenom vilka apparater du vill kunna driva, och framförallt vilka som måste kunna vara igång samtidigt. Med lite planering brukar det gå att hålla effektbehovet nere.

Inte bara märkeffekt

På alla elapparater finns en märkning som anger effektbehovet, men de siffrorna tar sällan hänsyn till att det behövs mer effekt  vid uppstart. För maskiner som ger induktiva laster kan effektbehovet kortvarigt vara rejält mycket högre – så högt att ditt lilla elverk kanske inte räcker för att starta maskinen, även om det sedan är kraftfullt nog att driva den. 

Induktiva laster uppkommer exempelvis i maskiner med stora elmotorer eller kompressorer – AC-aggregat, kylskåp, värmepumpar och så vidare, men även i en del mindre apparater som mikrougnar. 

De flesta elverk är anpassade till detta och klarar att leverera högre effekt under en kortare tid, kontrollera detta och undersök vad som gäller för de apparater du vill ansluta. Se alltid till att du har marginal – välj ett elverk som åtminstone klarar 10–20 procent mer än du räknar med att behöva. Ett elverk som inte behöver gå på maxkapacitet hela tiden går snålare och håller längre.

Vilket elverk passar dig?
Svetsning kräver mer

Många använder portabla elverk till svetsarbeten ute på fältet. Svetsaggregat anger ofta strömstyrkan i ampere istället för en effektsiffra. I just dessa fall kan en tumregel vara att dela amperetalet med 30 för att få fram effektbehovet i kW. Svetsaggregat hör till de maskiner som kräver högre startström, men de används sällan i maxläget. 

Inverterverk behövs för känslig elektronik

Vill du driva känslig elektronik som datorer, TV-apparater och laddare – och det vill du säkert ibland – räcker det inte med de allra enklaste elverken. Strömmen från dem är nämligen inte lika ren som den i vägguttaget hemma. Den smutsigare strömmen duger fint till elradiatorer, verktygsmaskiner och mycket annat, men kan få elektronik att uppträda konstigt, och till och med förstöra vissa apparater.

För att fungera med elektroniska apparater behöver du minst ett elverk med automatisk spänningsreglering, AVR, som skyddar de anslutna maskinerna. Men den bästa lösningen är ett inverterelverk, som ger ifrån sig ström med en ren sinusvåg. Ett inverterverk kan driva allt och ska du ut på husbilssemester med dator och mobilladdare är det tveklöst ett sådant du ska ha. Inverterverken innehåller oftast också den allra senaste tekniken och brukar ha fler finesser och lägre bränsleförbrukning.

Vilket elverk passar dig?
Elverk som reservkraft

Om du tänker använda ditt elverk som automatisk reservkraft vid strömavbrott bör du aldrig koppla in det på det fasta elnätet, det kan ställa till skador även på andra fastigheter. Låt alltid en behörig elektriker göra installationen. Faktorer som ljudnivå och avgaser måste också beaktas, särskilt om du har grannar nära inpå.

Räknar du samman effektbehovet för alla apparater i hushållet eller verkstaden kommer du att upptäcka att summan blir väldigt hög. Gör därför upp en plan för att dra ner förbrukningen till de absoluta basbehoven för att kunna dimensionera reservkraften rätt. Reservkraftaggregat är ofta av trefastyp, något som sällan behövs för portabla applikationer.

Vilket bränsle är bäst?

Små, enkla elverk drivs oftast av bensin, där vi rekommenderar alkylatbensin för minsta möjliga miljöpåverkan. Bensindrivna elverk är lätta och går oftast ganska tyst. Tystast är inverterelverken, som oftast är inbyggda i en kompakt enhet, perfekt för transport. Dieseldrivna elverk blir tyngre och kräver mer ljudisolering, men har högre verkningsgrad och ger betydligt lägre driftkostnader. De brukar vara förstavalet för stora effektbehov och fasta reservkraftsinstallationer.

Dual Fuel – den flexibla lösningen

För att förenkla livet för inte minst campare och husbilsägare har Champion som första och hittills enda elverkstillverkare lanserat en serie Dual Fuel-elverk, som kan drivas med både bensin och gasol. Det ökar flexibiliteten avsevärt oavsett var du befinner dig, eftersom de enkelt automatiskt går över till gasoldrift när bensintanken är tom, eller tvärtom. 

Många väljer att köra enbart på gasol ute på resor eftersom den energitäta gasolen ger möjlighet till längre drifttid utan påfyllning, samtidigt som utsläppen minskar rejält. Gasolen finns ju redan tillgänglig i husvagnen eller husbilen, så du slipper bensindunken. Allt fler campingplatser tillåter dessutom bara att du kör ditt elverk på gasol.

Elverksfakta i korthet
  • Ta till i överkant när du beräknar effektbehovet
  • Välj diesel för stora effektbehov och kontinuerlig drift
  • Välj bensin eller Dual Fuel för portabelt bruk
  • Välj ett inverterverk om du ska ansluta elektroniska apparater
  • Inverter med Dual Fuel ger dig maximal användbarhet
  • Kontrollera om du behöver trefas
  • Välj gärna ett vattenskyddat elverk i klass IP33 eller IP34
  • Välj ett elverk med låg ljudnivå – visa hänsyn!