Välkommen till INDUSTIA!

INDUSTIA – Ditt val av e-handel för industriförnödenheter.

Vår e-handel www.industia.se och bolaget INDUSTIA AB (559076-7827) helägs av moderbolaget Lagerfors Invest AB (559182-9667).
Koncernen har 35 års erfarenhet av försäljning gällande industriförnödenheter.

Vår affärsidé är att tillhandahålla produkter med högt ställda krav på såväl praktiskt som tekniskt innehåll och stort förädlingsvärde för våra kunder.
Vi har direktkontakt med samtliga våra leverantörer utan fördyrande mellanhänder och söker ständigt efter nyheter som hjälper slutkunden att kunna jobba snabbare och effektivare.

Vår ambition är att hålla högsta möjliga servicenivå genom snabba och kompletta leveranser via ett välorganiserat logistiksystem.
Målet är att affärsförhållandet mellan INDUSTIA och våra kunder skall vara gynnsamt för båda parter.

All försäljning av våra produkter sker via vår hemsida eller genom kontakt med vår personal.
NI ska alltid känna att ni ska vara välkomna med såväl frågor som feedback!

Varmt välkomna till INDUSTIA!

Våra medarbetare

Om oss

Kent Eriksson
VD / Försäljning
010-200 78 28

Om oss

Alexander Kastor
E-commerce Manager
010-200 78 28

Om oss

Simon Siwert
Lager / Logistik
010-200 78 28

Om oss

Jacop Eriksson
Försäljning / Lager
010-200 78 28

Om oss

Michael Näslund
Lager / Reklamationer
010-200 78 28

Om oss

Lukas Smith
Lager / Logistik
010-200 78 28


Ta en smygtitt i vårt lager…

Om oss
Om oss
Om oss
Om oss
Om oss
Om oss